Sist oppdatert:

januar 13

Firmanavn:

Fullt navn:

Org.nr:               

tmq consulting

tmq consulting Tariq M Qureshi

988273694 MVA

E-post

Telefon

Post

post@tmqconsulting.no

+47 98488148

Fredrikke Qvams gate 17
0172 OSLO

Våre tjenester:

 

tmq consulting har et bredt tilbud til sine kunder inennfor regnskap, rapportering mv.

 

Noen typiske tjenester for bedriftskunder er:

· Bokføring av regnskap, kjøre lønninger, fakturering, forretningsførsel, offentlig rapportering og bistand med rapportering til styret mv.

· Bistand med å avslutte perioder, utarbeide og foreta periodiske og årlige rapporteringer, f.eks. terminoppgaver, omsetningsoppgaver, årsregnskap mv.

· Foreta bedriftsøkonomiske analyser med mål å forbedre resultat, både ved kostnadsbesparelser, salgsøkning og vurdering av fortjenestemarginer. Videre gi råd om hvordan å sikre god likviditet, fornuftig og solid finansiering mv.

· Sette opp rutiner for selskapet med tanke på regnskapsføring, internkontroller, rapportering til ledelsen og styret mv.

 

Noen typiske tjenester for privatkunder er:

· Innsendelse av personlig selvangivelse.

· Bistår også med løpende skatteberegning, kontroll av skatteoppgjør, klage på ligning mv.

 

Ta kontakt for ytterligere informasjon.

 

Tilbake til hovedsiden

                            Hjem                                 Våre tjenester                              Nyttige linker og faglige nyheter                       Om oss                           Kontakt oss