Sist oppdatert:

januar 13

Firmanavn:

Fullt navn:

Org.nr:               

tmq consulting

tmq consulting Tariq M Qureshi

988273694 MVA

E-post

Telefon

Post

post@tmqconsulting.no

+47 98488148

Fredrikke Qvams gate 17
0172 OSLO

Om oss:

 

tmq consulting er et enkeltpersonsforetak drevet av innehaveren Tariq Mahmood Qureshi sammen med ektefelle. Firmaets fulle navn er tmq consulting Tariq M Qureshi.

Firmaet ble stiftet 1. juni 2005. Første regnskapsår varte til 31. desember 2006.

Fra april 2009 har også innehavers ektefelle bistått i driften av firmaet.

Innehaver er autorisert regnskapsfører og registrert revisor.

 

Årsregnskap for tmq consulting siden oppstart:

2011

2010

2009

2008

2007

2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbake til hovedsiden

                            Hjem                                 Våre tjenester                              Nyttige linker og faglige nyheter                       Om oss                           Kontakt oss

Nøkkeltall fra de siste regnskapsårene:

 

Nøkkeltall

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Driftsinntekter

93.650

74.780

73.200

38.100

48.160

68.052

Resultat

29.625

1.546

13.495

19.066

28.038

38.813

Likvider

7.438

2.818

500

5.482

4.982

6.143

Sum eiendeler

28.188

15.305

10.500

17.732

20.357

29.518

Egenkapital

20.838

11.803

9.212

15.892

16.297

26.758